Vodné prvky spustené20. 6. 2014 07:45

Vodné prvky ako fontána, potôčik či fontánka s pitnou vodou sú od dnes funkčné.

V utorok 10. júna bol do prevádzky spustený potôčik , ktorý je situovaný na Námestí slobody priamo v centre mesta. Tento vodný prvok, ktorý je súčasťou centrálneho námestia,  bol nefunkčný niekoľko rokov. Po oprave vodného prvku, ktorú vykonala mestská spoločnosť Správa majetku mesta (ďalej len SMMP) bude v prevádzke počas leta denne od 10.00 h do 18.00 h. Potôčik bude v prípade nepriaznivého počasia mimo prevádzky.

Rovnako bola 10.júna spustená fontána na sídlisku Kopanice na námestí na Ul. energetikov. Tá bude v prevádzke v rovnakom čase, teda počas leta denne od 10.00 h do 18.00 h.

Oba vodné prvky spravuje mestská spoločnosť SMMP.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri