Vodičov prosíme o zhovievavosť12. 11. 2015 09:05

Starostlivosť o cestné komunikácie nespočíva iba v ich systematických opravách. Dôležitá je aj starostlivosť o ich údržbu, čo zvyšuje životnosť povrchov cestných komunikácií. V týchto dňoch dochádza k opravám výtlkov na cestných komunikáciách v Prievidzi. V tomto smere prosí mestská spoločnosť Technické služby mesta Prievidza (ďalej len TSMPD) vodičov áut o zhovievavosť a trpezlivosť.

Mestská spol. TSMPD realizuje počas mesiacov október a november zalievanie trhlín na asfaltových povrchoch cestných komunikácií. „Žiadame o zhovievavosť a ohľaduplnosť vodičov, snažíme sa týmto spôsobom opráv „zakonzervovať“ komunikáciu pred zimou, predĺžiť jej živnosť a tým aj šetriť finančné prostriedky, ktoré by boli potrebné na neskoršie opravy lokálnych porúch,“ opísal dôvody prác Roman Bartoš z TSMPD.

V týchto dňoch sa realizujú opravy na Mliekarenskej ulici a Veľkonecpalskej ulici, ak poveternostné podmienky umožnia ďalšie práce, pokračovať sa bude v opravách aj na ďalších uliciach v Prievidzi.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri