Vodiči pozor, začína nový školský rok!Lorem ipsum dolor sit amet 27. 8. 2014 10:22

So začiatkom školského roka súvisí aj zvýšený počet účastníkov cestnej premávky v našom meste. V nasledujúcom článku vám, chodcom a vodičom v spolupráci s MsP Prievidza prinášame zopár rád ako sa správať na našich komunikáciach.

Od utorka, 2. septembra opäť začne každodenná ranná služba príslušníkov MsP na priechodoch pre chodcov v blízkosti niektorých základných či stredných škôl, kde si to najviac vyžadujú podmienky v cestnej premávke. Táto činnosť má najmä preventívny a výchovný charakter, lebo najmä noví žiaci-prváci by sa mali postupne naučiť pravidlám bezpečného prechádzania cez cestu. Všetci účastníci cestnej premávky by mali rešpektovať pokyny policajta - dôležitá je nielen bezpečnosť, ale aj plynulosť. Pre informáciu uvádzame niektoré, súvisiace povinnosti účastníkov cestnej premávky:

Vodič je povinný venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke, dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, osobám so zdravotným postihnutím, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám, dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pritom ho nesmie ohroziť.

Chodec sa pred vstupom na vozovku musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. To platí na priechode pre chodcov i mimo neho. Chodec nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany, pri prechádzaní cez cestu je povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod.

V praxi to znamená, že dozor hliadok MsP na priechodoch sa riadi nielen dodržiavaním zákonných ustanovení, ale aj vzájomnou ohľaduplnosťou a hlavne dôrazom na bezpečnosť detí-žiakov škôl. Tí by sa mali naučiť prechádzať cez cestu samostatne aj vtedy, keď na nich nedohliada príslušník MsP.
Na základe novely Zák. č. 8/2009 Z.z. vstúpili do platnosti niektoré nové, zmenené pravidlá. Uvádzame niektoré, ktoré sa týkajú vodičov a chodcov. Najmä chodci by sa nemali spoliehať na tzv. „absolútnu“ prednosť, lebo nové pravidlá aj pre nich stanovujú povinnosti voči vodičom. 

•    Vodič je okrem iného povinný dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pritom ho nesmie ohroziť..
•    Pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod. Na priechode pre chodcov sa chodí vpravo. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy; ak sa chodec nachádza na vozovke, musí takémuto vozidlu bez meškania uvoľniť priestor na prejazd..
•    Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách. To platí aj voči vodičom odbočujúcim na cestu, cez ktorú chodci prechádzajú.
•    Chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť. Iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom je používanie priechodu pre chodcov zakázané.

S príchodom jesene sa zároveň v ranných a podvečerných hodinách znižuje viditeľnosť, preto upozorňujeme chodcov aj cyklistov na nosenie reflexných prvkov!


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri