Vnútroblok Malookružnej ulice sa zjednosmerní15. 5. 2014 14:57

Dopravná situácia na vnútrobloku Malookružnej ulice bude zmenená. Táto časť komunikácie bude zjednosmernená.

Zjednosmernenie vnútrobloku bolo odsúhlasené poslancami za volebný obvod 2- sídlisko Píly. Rozhodnutie prijali na zasadnutí Výboru volebného obvodu II, ktoré sa konalo dňa 03.04.2014. Poslanci tak reagovali na dopravnú situáciu v tejto časti mesta. Šírkové parametre vozovky totiž komplikujú dopravnú situáciu v obojsmernej premávke, a práve preto bola táto komunikácia zjednosmernená. Zjednosmernenie tejto ulice vyplýva taktiež z generelu statickej dopravy pre sídlisko Píly. Práve generel statickej dopravy analyzuje nedostatky v doprave na sídlisku Píly a ponúka riešenie viacerých problémov v doprave. Zásadným nedostatkom cestných komunikácií na sídlisku Píly sú ich šírkové parametre. Tieto cesty sa budovali v čase, kedy neboli zaťažené tak intenzívnou dopravou ako je tomu v súčasnosti.

Vnútroblok  sa zjednosmerní osadením dvoch zvislých dopravných značiek s označením č. IP 3b- ,,Jednosmerná premávka" a značkou B2 – ,,Zákaz vjazdu všetkých vozidiel".  Existujúce trvalé dopravné značenie B33- ,,Zákaz státia", ktoré v súčasnosti neplní svoju funkciu, bude odstránené.

Termín osadenia trvalého dopravného značenia a teda zjednosmernenia tejto cestnej komunikácie, prebehne v termíne do 19. mája 2014.  Osadenie trvalého dopravného značenia  bude realizovať mestská spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri