Vlek vo Veľkej Lehôtke opäť v prevádzke vďaka dotácii mesta1. 2. 2019 15:12

Vďaka dobrovoľníkom zo športového klubu KRŠEL-Veľká Lehôtka a dotácii z rozpočtu mesta v sume 4500 eur je po dlhých rokoch spojazdnený lyžiarsky vlek v časti Veľká Lehôtka.

Športový klub KRŠEL – Veľká Lehôtka ešte v úvode roka 2018 požiadal mesto Prievidza o dotáciu z rozpočtu na účel opravy a sprevádzkovania lyžiarskeho vleku. Po odporučení poskytnutia dotácie v Komisii športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi bola klubu poskytnutá dotácia vo výške 4500 eur. Následne dobrovoľníci zo športového klubu zabezpečili potrebné práce pri obnove a uvedení vleku do prevádzky.

Obnova vleku bola zameraná predovšetkým na výmenu vlečného lana, výmenu a modernizáciu elektroinštalačného zariadenia, výmenu osvetlenia svahu, novú povrchovú úpravu vleku a ďalšie práce.

Športový klub ako prijímateľ dotácie je povinný umožniť využívanie vleku pre deti do 15 rokov zadarmo po dobu troch zimných sezón. Obnovený vlek tak môžu využiť všetci Prievidžania.

Lyžiarsky vlek sa nachádza v časti Veľká Lehôtka. Jeho svahové podmienky sú vyhovujúce predovšetkým pre lyžovanie začiatočníkov.

FB: SKI Kršel


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri