Víťazný tím zo ZŠ, Ul. P. Dobšinského v PrievidziLorem ipsum dolor sit amet 11. 2. 2015 11:42

Dňa 10.02.2015 v Základnej škole, Ul. P. Dobšinského 746/5 v Prievidzi Centrum vedecko – technických informácií v rámci Národného projektu „ Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno – vzdelávacie predmety“  slávnostne vyhlásilo výsledky žiackej súťaže „Staň sa aj Ty tvorcom digitálneho objektu“.


Žiaci základných škôl mohli od októbra 2014 do januára 2015 tvoriť scenáre k tzv. digitálnemu objektu. Komisia v zložení metodik, grafik, odborník na danú oblasť a manažérka publicity vyhodnotila zaslané príspevky.

Víťazom tejto súťaže sa stali žiaci 8. a 9. ročníka menovanej školy: Mária Padyšáková, Hana Černáková a Jaromír Štěpánek zo Základnej školy, Ul. P. Dobšinského  v Prievidzi pod odborným vedením učiteľky geografie  Mgr. Emílie Mokošovej s  digitálnym scenárom  Prírodné pomery.

Víťaznému tímu odovzdali poukazy na ročné predplatné časopisu Quark.  Ako prví mali možnosť vidieť odborné spracovanie zaslaného scenára do DIGITÁLNEHO OBJEKTU. Sme veľmi radi, že naši žiaci prispeli do obsahovej prestavby vzdelávania na základných školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby.

Vďaka zapojenia sa do projektu naša škola získala ďalšiu interaktívnu tabuľu na zvýšenie popularizácie a motivácie žiakov vzdelávať sa v prírodovedných predmetoch.
Pozri tu


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri