Virtuálny cintorín mesta PrievidzaLorem ipsum dolor sit amet 22. 12. 2014 10:13

Často si pri návšteve cintorína vybavíme v pamäti príbuzného alebo známeho, ktorý už
dávno nie je medzi nami. Radi by sme si uctili jeho pamiatku, ale nájsť jeho hrob najmä
na väčšom cintoríne je bez pomoci a rady iných niekedy skoro nemožné. Hlavne pre
príležitostných návštevníkov v období sviatkov.


Takáto informácia sa dá však pohodlne a rýchlo nájsť aj z domu cez internet návštevou
virtuálneho cintorína. Naše mesto má od roku 2014 zverejnené cintoríny na internete
v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov. Zdrojom podkladov pre virtuálne
cintoríny je evidencia hrobových miest mesta. Projekt bol realizovaný spoločnosťou
TOPSET Solutions s.r.o.

Virtuálne cintoríny sú umiestnené na portáli www.cintoriny.sk spoločnosti TOPSET na
adrese www.prievidza.cintoriny.sk .

Portál slúži nielen obyvateľom mesta, ale aj širšej verejnosti ako komunikačné rozhranie
pre používateľov internetu z celého sveta. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých
podľa mena a priezviska, príp. čísla hrobu, pozrieť si polohu hrobov na digitálnej mape
cintorína, prezrieť si fotografie náhrobkov. K dispozícii sú údaje o dátumoch narodení,
úmrtí a pochovaní zomrelých, údaje o ich menách a priezviskách, prípadne o platbách
a uzavretých zmluvách. Portál je okrem slovenčiny plnohodnotne lokalizovaný aj do
češtiny, angličtiny, nemčiny a maďarčiny.

Návštevníci portálu majú možnosť využiť aj ďalšiu originálnu službu. Na virtuálnom
cintoríne môžu položiť na 24 hodín veniec, kyticu a zapáliť sviečku alebo kahan s
možnosťou zanechať pri každom hrobe krátky odkaz s menom, textom a dátumom
návštevy. Aspoň takouto sprostredkovanou formou si môžu návštevníci na diaľku uctiť
svojich blízkych. Že takáto forma spomienky má svoje opodstatnenie a nie je samoúčelná
dokazujú desaťtisíce položených kytíc a zapálených sviečok. Portál poskytuje aj ďalšie
zaujímavosti, ako je napr. príspevok k histórii a tradíciám pochovávania na Slovensku a v
Európe, trendy v úpravách hrobov, fotogaléria, citáty, atď z pera uznávanej odborníčky na
parkové úpravy cintorínov.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri