Vidíte protiprávne konanie? Oznámte ho efektívne8. 4. 2021 14:54

Mestská polícia Prievidza príjme počas roka niekoľko tisíc oznámení od obyvateľov mesta, z ktorých je viac ako 80% opodstatnených. Oznámenia obyvateľov nám okrem kamier alebo vlastných zistení výrazne pomáhajú riešiť a objasniť množstvo priestupkov alebo iných protiprávnych konaní.

Volanie na tiesňovú linku MsP je bezplatné, oznamovateľ môže vystupovať aj anonymne a jeho totožnosť v žiadnom prípade nezverejňujeme. Medzi najdôležitejšie kritériá oznámenia patrí jeho včasnosť a aktuálnosť. Pokiaľ volajúci popisuje konanie, ktoré práve prebieha, chystá sa alebo k nemu bezprostredne došlo, máme možnosť konať operatívne, zakročiť a prípadne  zabrániť vzniku väčšieho následku alebo škody.

Túto možnosť strácame v prípade oznámení, vykonaných s časovým odstupom. Ak napríklad vidíte psa na detskom ihrisku, auto parkujúce na tráve alebo bitku pred pohostinstvom a informujete nás po dvoch, troch hodinách alebo nasledujúci deň napríklad e-mailom, často strácame možnosť vec objasniť. V prípade poškodzovania majetku môže často hliadka na mieste len zdokumentovať spôsobenú škodu, ktorej pôvodca je dávno preč. Je samozrejmé, že nie vždy je možné vykonať oznámenie okamžite, no pokiaľ sa to dá, výrazne tým pomôžete k objasneniu prípadu, zadržaniu alebo stotožneniu páchateľa priestupku a často aj k náhrade spôsobenej škody.  

Pripomíname, že tiesňová linka MsP Prievidza (159) je v prevádzke 24 hodín denne počas celého roka.

Do povedomia obyvateľov sa dostala aj možnosť oznámenia protiprávneho konania pomocou pomocou e-mailu: msp@prievidza.sk, ktorý je rovnako v sledovaní počas 24 hodín, pričom tento kontakt nie je prioritne určený na oznamovanie aktuálnych udalostí.

Pre ilustráciu, mailom je možné nahlásiť napríklad dlhodobo parkujúce vozidlo alebo problém, ktorý trvá a je potrebné sa ním konečne zaoberať. Pripomíname, že pre jeho vyriešenie je vhodné použiť vlastnú aktívnu e-mailovú adresu a prípadne doložiť svoj telefonický kontakt pre možnosť doplnenia ďalších informácií. Aj táto možnosť oznámenia priestupku je samozrejme anonymná a totožnosť oznamovateľa ostáva chránená.
Sme si vedomí, že bez spolupráce s obyvateľmi a ich spolupráci na ochrane verejného poriadku by naše úsilie bolo omnoho ťažšie. Preto sa Vám aj týmto spôsobom snažíme dať na vedomie, že budeme naďalej venovať pozornosť všetkým oznámeniam aj podnetom, ktoré dostaneme.

MsP Prievidza


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri