Video: Päť kosieb za menej peňazí17. 10. 2012 16:13

Plánovaný zámer pokosiť v Prievidzi verejnú zeleň päťkrát za sezónu sa naplnil. V týchto dňoch mestská spoločnosť Unipa finišuje s piatou kosbou.

Zdroj RTV Prievidza

Základný prehľad pokosených plôch a cien za kosenie od roku 2009 až po súčasný rok 2012:


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri