Vianočný svietnikLorem ipsum dolor sit amet 28. 12. 2018 09:41

Okresný výbor slovenského zväzu záhradkárov usporiadal  18.12. 2018 v CVČ  Prievidzi súťaž v aranžovaní pre základné a stredné školy na tému – vianočný svietnik. Súťažilo sa o putovný pohár prednostu mestského úradu v Prievidzi.

Bol to už 33 ročník. Akcie sa zúčastnilo 9 základných škôl, jedna špeciálna zš a jedna stredná škola – spolu 37 súťažiacich. Na úvod všetkých privítal p.Pastierik Emil – predseda OV SZZ , pani Krejčová  oboznámila súťažiacich s podmienkami a pravidlami pri aranžovaní. Žiaci mali 1 hod. na zhotovenie svietnika, následne 3 členná komisia vyhodnotila hotové diela.
Najlepšie sa darilo žiakom zo základnej školy z N.Rudna . obsadili 1.miesto – Mederová Radka , 2.miesto – Steinerová Kristína, na 3.mieste – Brtko Šimon zo zš N.Rudno . Zo špeciálnej zš na 1.mieste  - Lacková Veronika, 2.miesto  – Cicková Dominika,3.miesto – Betyárová Božena.  Zo Sš HSaO - ,,Kalina,, na 1.mieste  – Ličková Katarína, na 2.mieste – Petrová Michaela, 3.miesto – Kališová Helena.

V súťaži družstiev sa na 1.miete umiestnila zš. z N.Rudna, 2.miesto zš. Sama Chalupku, 3.miesto zš. Bystričany. Prednosta mestského úradu MVDr.Turanovič Norbert  pogratuloval víťazom ,odovzdal diplomy a putovný pohár základnej školy z N.Rudna .

Na záver predseda OV SZZ všetkým poďakoval za účasť, poprial všetko dobré a príjemné prežitie vianočných sviatkov.  

text: M.Polcer  tajomník OV SZZ         

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri