Vianočný svietnikLorem ipsum dolor sit amet 13. 12. 2017 11:22

Oblastný výbor Slovenského zväzu záhradkárov usporiadal 32 ročník súťaže v aranžovaní pre základné a stredné školy na tému – vianočný svietnik. Súťažilo sa o putovný pohár prednostu mestského úradu v Prievidzi.

Akcie sa zúčastnilo 11 základných škôl, jedna špeciálna zš a jedna stredná škola – spolu 48 súťažiacich. Na úvod všetkých privítal p.Pastierik Emil – predseda OV SZZ , p. Sojka Emil oboznámil súťažiacich s podmienkami a pravidlami pri aranžovaní.

Žiaci mali hodinu na zhotovenie svietnika, následne 3 členná komisia vyhodnotila hotové diela. Najlepšie sa darilo žiakom zo zákl. školy z N.Rudna . obsadili 1.miesto – Hroncová Mária  , 2.miesto – Mederová Nela, na 3.mieste – Smoláriková Katka zo zš Mierové námestie Handlová .

Zo špeciálnej zš na 1.mieste  - Lacková Veronika, 2.miesto –Lacková Annamaria, 3.miesto – Cicková Dominika. Zo Sš HSaO - ,,Kalina,, na 1.mieste – Urbaneková  Radka, 2.mieste – Ličková Katarína, 3.miesto – Kališová Helena.
Prednosta  mestského úradu MVDr.Turanovič Norbertvíťazom odovzdal diplomy a putovný pohár  zš z N.Rudna .
Na záver predseda OV SZZ všetkým poďakoval za účasť, poprial všetko dobré a príjemné prežitie vianočných sviatkov.  

M.Polcer  tajomník OV SZZ         


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri