Vianočný koncert pre seniorovLorem ipsum dolor sit amet 18. 12. 2017 09:17

Rok čo rok k nám prichádzajú pomaly a najskôr nenápadne.Je to tak, najkrajšie sviatky roka sa opäť blížia. Radostné, čarovné, bohaté, pokojné, láskyplné. Iba jediné sviatky v roku majú toľko prívlastkov – a to sú Vianoce.

Naše mesto nezabúda na nás, skôr narodených, čo nás veľmi teší a my sme vďační všetkým organizátorom a účinkujúcim , ktorí tento krát v čase predvianočnom  pre seniorov pripravili  veĺký vianočný koncert dňa 13. decembra 2017.
Členovia denných centier (bývalých klubov dôchodcov) na území Prievidze mali možnosť zúčastniť sa bezplatne na podujatí Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi, ktoré v spolupráci so Základnou umeleckou školou Ladislava Stančeka a mestom Prievidza zorganizovali pre nás ďalšie príjemné popoludnie.
Po príhovore pána Norberta Turanoviča, prednostu MsÚ, predvianočná nálada bola umocnená vystúpením viacerých súborov školy a žiakov tanečného a literárno-dramatického odboru. Odbor výtvarný s prezentáciou cez digitálnu PC projekciu s vianočnými motívmi žiakov skrášlil zážitok tohoto popoludnia. Všetci účinkujúci nám predstavili svoje umelecké schopnosti a zručnosti a boli úžasní. Po programe sme boli všetci pozvaní na čašu vína s malým pohostením.Ďakujeme, bolo to milé a príjemné.

Vianoce sú čas zastavenia, ticha a lásky. Čas, keď sa hluk, ruch nepokoj a nervozita menia na ticho. Vianoce sú to čarovné obdobie, ktoré by malo zostať v našom srdci čo najdlhšie.

               
Zostavila a foto: Ing. Eva Špeťková Bucáková, organiz.referentka, JDS 07 a Denné centrum Bôbar, Prievidza


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri