Vianočný čas členov DC Bôbar18. 12. 2019 12:48

Blíži sa rok 2020 a nám, seniorom, sa zdá, že čas príliš letí. Ani sme sa nenazdali a opäť budeme mať o rok viac. No je tu čas vianočný, ktorý nás vracia do minulosti, radi spomíname na detstvo, stromček, vianočné zvyky. V tomto čase sa opäť vieme tešiť aj z maličkostí a je nám dobre aj z toho, že väčšina ľudí okolo nás, naša rodina, priatelia, bližší a vzdialenejší známi, naši susedia, či priatelia z Denného centra Bôbar, majú k sebe o niečo bližšie ako inokedy.  Vyvoláva to v nás pocit šťastia, pohody a spolupatričnosti.

Tento pocit je umocnený aj na našich posledných stretnutiach v kalendárnom roku 2019. Nezabúda na nás vedenie mesta, ale ani výbor nášho Denného centra. Pani primátorka JUDr. Katarína Macháčková nás tradične pozvala na Vianočný koncert pripravený KaSS v spolupráci s ĽŠU L. Stančeka, ktorý je pre nás kultúrnym zážitkom, ale aj spoločenským stretnutím. Sme vďační, že na nás nezabúda.

Poslednou bodkou v DC Bôbar, je Vianočný večierok s tombolou. Návštevou na akcii nás poctili obidvaja viceprimátori JUDr. Ing. Ľuboš Maxina PhD. a Ing. Ľuboš Jelačič, poslanci mestského zastupiteľstva p. Helena Dadíková , Ing. Branislav Bucák, p. Július Urík, z MsÚ Mgr. Jana Králová, Mgr. Alojz Vlčko, Mgr. Diana Šurkalová Dušeková  a zo Správy majetku mesta JUDr. Ján Martiček. Naši hostia, ale aj sponzori (v celkovom počte 12 ), nám doplnili našu tombolu  vytvorenú z vecných darov alebo z príspevku členov Denného centra Bôbar, z ktorých boli zakúpené vecné ceny. Darčeky boli hodnotné, čím sme mnohým z nás urobili pred Vianocami veľkú radosť.

V mysli nám zostanú piesne nášho Rozletu, FS Hájička,príhovor nášho predsedu p.Jaroslava Franca, hostí p. Maxinu a p. Jelačiča, či moderátora programu p. Antona Špeťku. Na záver prianie :
Prajeme Vám všetkým, vážení seniori Denného centra Bôbar, krásne prežitie Vianočných sviatkov a úspešný vstup do Nového roku 2020, všetko dobré, pevné zdravie, veľa Božieho požehnania a veľa duševnej,  ako aj psychickej pohody.
A my ďakujeme vedeniu mesta Prievidza , že na nás myslí .

Text a foto : Ing.Eva Špeťková Bucáková


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri