Vianočné príspevky aj v roku 202021. 12. 2020 13:01

Aj v tomto roku mesto vyplatí finančný príspevok vo výške 150 eur náhradným rodinám a rodinám, ktoré majú deti v pestúnskej starostlivosti. Mesto Prievidza už tradične vo vianočnom období poskytuje tento jednorazový finančný príspevok z rozpočtu mesta.

Jednorazový finančný príspevok vyplácaný pri príležitosti Vianoc

Mesto Prievidza už tradične pred vianočnými sviatkami poskytuje zo svojho rozpočtu jednorazový finančný príspevok vybraným sociálne odkázaným rodinám s nezaopatrenými deťmi a náhradným rodinám s trvalým pobytom v meste Prievidza. V tomto roku mesto pomôže 55 rodinám.

Podmienkou pre priznanie príspevkov pre rodiny s nezaopatrenými deťmi je, že obdarované rodiny nesmú byť dlžníkmi mesta (na dani z nehnuteľnosti, dani za psa, poplatku za  komunálny odpad, na nájomnom v mestských nájomných bytoch a pod.).
Kto dostal  jednorazovú finančnú pomoc :

• sociálne odkázané rodiny, ktoré majú nezaopatrené deti,
• náhradné rodiny, ktoré majú zverené  deti do osobnej  starostlivosti,
• starí rodičia, ktorí majú deti v pestúnskej starostlivosti.
Podmienka poskytnutia finančnej pomoci je, že rodina nemôže mať  dlhy voči mestu Prievidza.

Finančne podporené rodiny sú vyberané z databázy sociálne odkázaných rodín, ktoré poberajú dávku v hmotnej núdzi, teda ich príjem je na hranici životného minima a taktiež z rodín, ktorým je poskytovaná dotácia z ÚPSVaR na podporu zo štátnych prostriedkov na stravu a školské potreby. Táto pomoc je darom mesta Prievidza  a nie je nárokovateľná.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri