Vianočné dielne v Zariadení pre seniorov2. 1. 2017 11:19

Občianske združenie Ars pro femina združuje ženy, seniorky, so záujmom o rôzne výtvarné činnosti. Na  prelome mesiacov november a december pripravilo nielen pre svoje členky, ale aj  klientov Zariadenia pre seniorov  v Prievidzi predvianočné tvorivé dielne.

V rámci  tvorivých dielní nich si mohli vlastnoručne vytvoriť rôzne dekoratívne dielka, využiť pri tom svoju zručnosť v práci s rôznymi materiálmi a potešiť nimi  seba i blízkych. Projekt pod názvom LIEČIVÉ DOTYKY sa mohol uskutočniť vďaka dotácii z rozpočtu mesta Prievidza vo výške 300 €,  z ktorej boli hradené náklady na materiál, pomôcky a lektorov dielní.

Pod vedením lektorky  Katky Thomayovej si z papiera vytvorili  „kvety, ktoré nezvädnú“ ani v zimnom čase. Blaženka Drozdová ich zasvätila do techniky pletenia z papiera, pomocou ktorej si zhotovili  tradičné symboly Vianoc – miniatúrne vianočné stromčeky a venčeky. Soňa Jantošková  ich zas zasvätila do tajov  dekoratívnej maľby na sklo, pomocou ktorej si vytvorili obrázky a farebné vitráže na vianočných svietnikoch. Úsmevy seniorov, sprievodný spev ľudových piesní a hotové dielka, dokazujúce zručnosť seniorov aj vo vyššom veku, svedčia o zmysluplnosti takéhoto využitia predvianočného času.

A. Lomnicka


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri