Veterinárne opatrenie pre všetkých chovateľov hydiny, holubov a iného vtáctvaLorem ipsum dolor sit amet 6. 2. 2017 11:41

Vážení obyvatelia,Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza, Mariánska 6, Prievidza, zaslala Mestu Prievidza nariadenie, ktorým ukladá vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky (aviárnej influenzy) u voľne žijúcich vtákov, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí.

Z uvedené dôvodu Vás žiadame o súpis všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí, vrátane približných počtov chovaného vtáctva podľa druhov a kategórií. Zvlášť pre komerčné (registrované) chovy a zvlášť pre nekomerčné  (neregistrované) chovy.

Súpis chovanej hydiny a vtákov zasielajte najneskôr do 15. februára 2017,

na tieto kontakty: písomne na Mestský úrad v Prievidzi, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza, e-mailom: beata.drozdova@prievidza.sk, telefonicky na tel. č.: 046/5179 625 v pracovnom čase. Podrobné vysvetlenie nájdete v prílohe: Veterinárne opatrenia 308 a Veterinárne opatrenia 309.
Ďakujeme Vám za spoluprácu!

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri