Vernisáž celoslovenskej súťaže ,,Malá krajina – veľké osobnosti“Lorem ipsum dolor sit amet 12. 6. 2017 10:09

Základná škola, Ulica P. J. Šafárika v Prievidzi už 4.rok organizuje celoslovenskú výtvarnú a literárnu súťaž pod názvom ,,Malá krajina – veľké osobnosti“. Takýmto spôsobom sa snaží predstaviť významných rodákov z Prievidze a Hornej Nitry. Tento rok sa súťaž konala pod záštitou spisovateľky, publicistky a maliarky Vandy Rozenbergovej.

Do súťaže sa mohli zapojiť deti materských škôl a žiaci základných škôl (štátnych, cirkevných, súkromných, špeciálnych) v dvoch častiach – literárna a výtvarná časť.
Téma ,,Knihy sú okuliare, cez ktoré sa pozeráme na svet.“ (Ludwig Feuerbach) bola širokospektrálna a mohol sa v nej nájsť naozaj každý jednotlivec.
Vernisáž spojená s vyhodnotením a odovzdávaním cien bola spestrená kultúrnym programom , ktorý si pripravili žiaci školy a  mažoretky z CVČ Spektrum v Prievidzi.
Na úvod sa prítomným prihovorila p. riaditeľka Mgr. Helena Konečná a potom svojim prednesom a milým slovom Vanda Rozenbergová, ktorá zároveň otvorila vernisáž.
Ceny si preberali deti a žiaci z celého Slovenska. Potešila nás návšteva detí s rodičmi z MŠ Skalité – Ústredie a  žiakov s rodičmi a svojimi pedagógmi nielen z Prievidze, ale aj z Veľkých Ludeníc, Krasňan, z Pohorelej, zo Starého Tekova...
Všetkým oceneným blahoželáme a držíme palce v ich ďalšej tvorbe.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri