Verejné stretnutia s obyvateľmiLorem ipsum dolor sit amet 21. 11. 2017 09:46

Počas novembra samospráva pripravuje stretnutia obyvateľov s vedením mesta a poslancami Mestského zastupiteľstva v Prievidzi.

Aj túto jeseň sú naplánované pravidelné stretnutia obyvateľov s vedením mesta a poslancami Mestského zastupiteľstva v Prievidzi. Stretnutia sa budú konať v každom volebnom obvode na nižšie uvedených miestach.
 

Volebný obvod č.

Časť volebného obvodu

Miesto stretnutia

Dátum stretnutia

Čas stretnutia

7

Hradec

Kultúrny dom Hradec

27.11.2017

16.00 h

6

Malá Lehôtka

Kultúrny dom Malá Lehôtka

27.11.2017

17.30 h

1

Staré mesto, Dlhá ulica, Piesky

ZŠ na Rastislavovej ulici

28.11.2017

16.00 h

2

Sídlisko Píly, Staré Mesto

Hotel Magura - Koniareň

28.11.2017

18.00 h

3

Sídlisko Nové Mesto, Zapotôčky 

ZŠ na
Ulici Pavla Dobšinského

29.11.2017

16.00 h

4

Sídlisko Sever - Kopanice

ZŠ na
Ulici energetikov

29.11.2017

18.00 h

1

Sídlisko Žabník, Necpaly, Kopaničky

POZOR ZMENA!
ZŠ Malonecpalská

30.11.2017

16.00 h

5

Veľká Lehôtka

Kultúrny dom Veľká Lehôtka

30.11.2017

18.00 h

Upozorňujeme na zmenu miesta konania pre obyvateľov z časti Sídlisko Žabník, Necpaly, Kopaničky, z dôvodu obsadenosti kultúrneho domu sa bude stretnutie konať v priestoroch školskej jedálne v ZŠ Malonecpalská.

Na tomto fóre môžu obyvatelia verejne adresovať svoje otázky a podnety na zlepšenie života v  meste. Na otázky verejnosti odpovedajú zodpovední zamestnanci, pokiaľ je to možné, ešte na stretnutí. Okrem toho sú na stretnutí  obyvatelia informovaní o všetkých krokoch mesta v oblasti investícií, rozvojových programov, rozhodnutí samosprávy a financovania potrieb základných funkcií mesta formou prezentácie.

Pozývame všetkých obyvateľov mesta.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri