Verejná prezentácia participatívnych projektov14. 9. 2021 09:14

Pozývame všetkých obyvateľov na verejnú prezentáciu projektov Participatívneho rozpočtu 2021/2022, ktorá sa uskutoční v utorok 14. septembra 2021 o 16:00 na Námestí J. C. Hronského v Prievidzi.

Obyvatelia budú mať možnosť rozhodnúť o tom, ktoré z občianskych projektov získajú podporu a budú realizované prostredníctvom hlasovania v najbližších dňoch.

Participatívny rozpočet je príležitosť pre občanov zapojiť sa do navrhovania a rozhodovania o tom, ako sa využije časť finančných prostriedkov mesta. Na túto výzvu a možnosť zareagovali desiatky ľudí, ktoré prišli s nápadom ako skvalitniť život v našom meste, či už vytvorením novej služby, resp. skvalitnením už existujúcej, alebo obnovením verejného priestranstva.

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri