Verejná prezentácia participatívnych projektovLorem ipsum dolor sit amet 9. 4. 2018 15:06

Pozývame všetkých obyvateľov na verejnú prezentáciu projektov Participatívneho rozpočtu 2018, ktorá sa uskutoční v stredu 11. apríla o 17.00 v Kultúrne a spoločenskom stredisku na Ul. F. Madvu v Prievidzi.

Obyvatelia budú mať možnosť rozhodnúť o tom, ktoré z občianskych projektov získajú podporu a budú realizované. Celková suma participatívneho rozpočtu, ktorá sa prerozdelí medzi víťazné projekty predstavuje 40 tisíc eur.

Participatívny rozpočet je príležitosť pre občanov zapojiť sa do navrhovania a rozhodovania o tom, ako sa využije časť finančných prostriedkov mesta. Na túto výzvu a možnosť zareagovali desiatky ľudí, ktoré prišli s nápadom ako skvalitniť život v našom meste, či už vytvorením novej služby, resp. skvalitnením už existujúcej, alebo obnovením verejného priestranstva.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri