Veľkoobjemové kontajnery v štandardnom režimeLorem ipsum dolor sit amet 7. 9. 2010 10:58
Od 14. septembra 2010 sa končí režim pristavovania veľkoobjemových kontajnerov na objednávku. Od uvedeného dátumu bude prebiehať rozmiestňovanie veľkoobjemových kontajnerov a zberu konárov na území mesta Prievidza podľa plánu rozmiestnenia kontajnerov v rámci jesenného upratovania 2010.

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri