Veľkonočné trhy zrušené26. 3. 2020 13:14

Oznamujeme verejnosti, že z dôvodu opatrení proti šíreniu koronavírusu a v súlade s §2 bodom 2/7 VZN mesta č. 6/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza, sa príležitostný trh VEĽKOKONČNÉ TRHY, plánovaný na obdobie od 6. do 9. apríla 2020 na Námestí slobody, konať NEBUDE.


Info servis