Veľkonočné trhy 2016Lorem ipsum dolor sit amet 15. 2. 2016 15:17

Veľkonočné trhy sa v Prievidzi  konajú od 21. marca – 24. marca 2016.

Veľká noc ako  najväčší  cirkevný sviatok a zároveň sviatok jari je oslavovaná v mnohých mestách, vrátane Prievidze. Už samotný veľkonočný týždeň žije v atmosfére blížiacich sa sviatkov a konania tradičného jarmočného podujatia - Veľkonočných trhov v meste Prievidza.

Nezameniteľnú atmosféru Námestia slobody, kde sa podujatie bude konať, budú dotvárať stánky s ponukou veľkonočného tovaru  vrátane narcisov, veľkonočných korbáčov, vyšívaných obrusov, medovníkových vajíčok a pod. Okrem toho k najžiadanejším a najvyhľadávanejším v rámci trhov patria veľkonočné kraslice zdobené rôznymi technikami, ozdoby a dekorácie z prútia, šúpolia, korbáče, rapkáče a píšťalky a ďalší sortiment veľkonočného tovaru.

Predajná doba stánkov je stanovená denne od 08.00 h do 18.00 h.
Organizátori radi privítajú rovnako Prievidžanov ako aj ostatných návštevníkov.

Predajcovia svoje žiadosti môžu zasielať na adresu:
Mestský úrad Prievidza
referát obchodu a cestovného ruchu
Námestie slobody č.14
971 01 Prievidza

Na základe žiadosti im bude zaslaná záväzná prihláška mesta.
tel. kontakt :046 5179 161, 0904 752694 Ing. Bieliková       
              046 5179 156, 0904 752696 PhDr. Vojtášová

Záväzná prihláška mesta spolu s Pokynmi pre trhovníkov sa nachádza aj na stránke mesta Prievidza www.prievidza.sk – v časti Príležitostné trhy.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri