Veľkonočná výzdoba na Námestí Slobody25. 3. 2015 13:06

Po zapájaní detí základných škôl do vianočnej výzdoby, budú detí tvoriť aj výzdobu veľkonočnú.

Spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s.r.o. (ďalej len TSMPD s.r.o.) v spolupráci s vybranými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza, konkrétne ZŠ Ul. S. Chalupku, ZŠ Rastislavova ul., ZŠ Mariánska ul., ZŠ Malonecpalská ul., pripravuje veľkonočnú výzdobu na Námestí Slobody a na Kláštornej ulici v Prievidzi.

Pyramídy, ktoré slúžia na výsadbu letničkami v lete, teraz využijeme na výzdobu mesta v čase veľkonočných sviatkov. Štyri kusy pyramíd budú upravené zelenými vetvami „Taxus baccata„ – tis obyčajný, dozdobené vetvičkami „Buxus sempervirens„ – krušpán vždyzelený a na vrchol budú umiestnené prútiky „Salix decidua„ – vŕba krútená, aby sme pyramídam dali veľkonočný nádych.

Deti z vybraných škôl v rámci praktických vyučovaní prichystajú rôzne veľkonočné ozdoby, ktoré potom pripevnia a povešajú  na dané pyramídky a dozdobia ich.  Veríme, že daný nápad deti zaujme a bude mať priaznivý ohlas aj u občanov mesta Prievidza.

Silvia Bakytová TSMPD


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri