Večerný beh Prievidzou prinesie dopravné obmedzenia16. 9. 2020 12:32

Organizácia behu Brose Night Run Prievidza spôsobí viaceré dopravné obmedzenia v meste.

V sobotu 19. septembra 2020 sa koná podujatie Brose Night Run Prievidza, ktoré odštartuje o 19.00 hod v priemyselnom parku a končiť bude o 20.30 hod na rovnakom mieste. Dopravné obmedzenia budú v čase od 18:00 h do 21:30 h.

Dopravné obmedzenia sa dotknú nasledovných ulíc:

Úplná uzávierka – M. Bröse, Letisková ul., “budúci obchvat mesta Prievidza“, prístupová komunikácia k súkromnému areálu v priestore garáži na Sadovej ulici, Golfová ul., Úzka ul., Stredná ul., Priechodná ul., S. Chalupku, Š. Králika, F. Madvu, M. R. Štefánika, Krmana, B. Björnsona, J. C. Hronského, Trhová, Paulého, Svätoplukova, Krajná, Vnútorná, Súbežná, Benického, Gavloviča, Škopca, Banícka, chodník v mestskom parku
Čiastočná uzávierka – Riečna ulica /zmena dopravného režimu/, Bojnická cesta, Mierové nám.

Časový rozpis jednotlivých obmedzení
-Priestor priemyselného parku a komunikácia až po Riečnu ulicu bude uzavretá od 18:40 do 20:30.
-Riečna ulica bude zjednosmernená  v čase od 18:50 do 20:30.
-Časť Bojnickej cesty v blízkosti športovej haly a ulica Sama Chalupku bude uzavretá v čase od 19:00 do 19:30.
-Jednosmerné komunikácie Ul. M. R. Štefánika na sídlisku Píly budú uzavreté v čase od 19:10 do 20:10.
-Na sídlisku Píly budú uzavreté viaceré výjazdy z bočných ciest (ako počas baníckeho jarmoku) a bude nutné využiť výjazd zo štvrte na opačnú stranu.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri