Vďaka pomoci chlapov urobili chodník30. 10. 2015 07:35

Na cintoríne v mestskej časti Hradec opravili miestní obyvatelia dlažbu chodníka. Pôvodná dlažba mala desiatky rokov a jej povrch už pre ľudí predstavoval nebezpečenstvo.

Pôvodná dlažba na chodníku cintorína v Hradci bola v zlom technickom stave, koreňový systém stromov pôvodnú dlažbu povydúval. Rekonštrukčné práce neboli realizované dodávateľsky prostredníctvom súkromnej spoločnosti. Všetky práce si zabezpečovali samotní obyvatelia mestskej časti na brigáde vo svojom voľnom čase. 

„Na brigáde sa zúčastnilo celkovo vyše 30 chlapov z Hradca, ktorí v priebehu 3 dní rozobrali starú dolámanú dlažbu chodníka, s pod nej vybrali starý suchý betón, orezali korene stromov, ktoré nadvihovali pôvodnú dlažbu. Následne navozili nanovo štrk a osadili novú zámkovú dlažbu,“ opísal práce miestny poslanec František Krško. Mesto Prievidza na tieto práce prispelo sumou 1000 eur, za ktoré sa nakúpil potrebný materiál.

„Spokojnosť  ľudí, ktorí v týchto dňoch navštívili cintorín je obrovská. Ako poslanec mestskej časti Hradec chcem týmto poďakovať mestu za financie a aj mestskej spoločnosti TSMPD za ďalšiu pomoc,“ uzavrel poslanec.

RTV Prievidza:


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri