Valentínska kvapka krviLorem ipsum dolor sit amet 22. 2. 2012 13:21

Dňa 22. februára sa v zasadačke mestského úradu v Prievidzi konal odber krvi dobrovoľných darcov. Krv darovalo spolu 48 darcov, z ktorých bolo 13 prvodarcov.

Mesto Prievidza túto aktivitu pripravilo v spolupráci so Slovenským červeným krížom Prievidza a Národnou transfúznou
službou SR, pracoviskom Martin. 

Ďakujeme všetkým, ktorí takýmto spôsobom nezištne pomáhajú a tiež všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou do zorganizovania Valentínskej kvapky krvi na mestskom úrade zapojili.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri