Valentínska kvapka krvi 201313. 2. 2013 07:56

14. februára sa bude v zasadačke mestského úradu v Prievidzi konať odber krvi.

Slovenský červený kríž územný spolok Prievidza Vás pozýva Na Valentínsky odber krvi. 14. februára v čase od 8:00 do 12:00 sa bude v zasadačke mestského úradu v Prievidzi konať odber krvi, na ktorý pozývame každého, kto už dovŕšil vek 18 rokov, spĺňa podmienky dobrovoľného darcu krvi a chce darovať najvzácnejšiu tekutinu

Viac informácií o darovaní krvi nájdete na: www.redcross.sk


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri