ValentFest 2016Lorem ipsum dolor sit amet 22. 2. 2016 15:14

Ako už pár rokov aj teraz sa táto celoslovenská súťaž v speve populárnej piesne konala v RKC Prievidza. Súťaž býva pravidelne v piatok pred sviatkom sv. Valentína a tak sa konala 12. februára 2016.

18 súťažiacich rozdelených do dvoch kategórií spievalo pred divákmi a pred odbornou porotou, ktorá bola v zložení Jana Sýkorová – predseda poroty, Jozef Píš, Peter Kravec a Peter Cagáň, ktorý plnil aj úlohu super zvukára. Aby sme počas dňa neumreli od hladu a smädu a aby sme vôbec mohli súťaž zrealizovať, potrebovali sme pomoc. Veľká vďaka sponzorom podujatia – primátorke mesta Prievidza Komisii športu kultúry a voľnočasových aktivít,  cukrárni Samuel, Centru voľného času Spektrum, primátorovi mesta Nováky.

V 1. kategórii, mladšej súťažilo 13 detí, v staršej ich bolo 5.
Dopoludnia prebehlo výberové kolo a 12 finalistov sa stretlo popoludní vo finálovom kole. Pred slávnostným vyhlásením výsledkov ešte zaspieval súťažiacim a hosťom najmladší člen poroty Jozef a mohli sme začať odmeňovať víťazov. Celé podujatie moderovali členky moderátorského krúžku pri CVČ Spektrum Evka Némethová, Francesca Balejová a Emka Kovalčíková.

Vyhlásenie výsledkov už bolo na porote a odovzdávanie cien sme zverili riaditeľke Centra voľného času Spektrum Mgr. Miriam Bencovej. Cenu primátorky mesta  odovzdala v jeje mene poslankyňa MZ Mgr. Zuzana Vrecková.
A tu sú výsledky :
1.kat. :
1. miesto Valentína Vlková,
2. miesto Victoria Poliaková
3. miesto Romana Smolková
          Samuel Gavliak

2. kat.: 
1. miesto Jakub Bagin
2. miesto Emma Gatialová
          Soňa Matkovčíková
3. miesto nebolo udelené

Cenu primátorky mesta si odniesla Lucia Svetláková.

Víťazi si odniesli hodnotné ceny, všetci účastníci dostali Účastnícky list a bonboniérku v tvare srdiečka, Jakub Bagin si odniesol okrem ceny aj možnosť nahrať pieseň v štúdiu Petra Kravca.
Valentína Vlková a Jakub Bagin automaticky postupujú do na súťaž Krištáľová váza 2016.
A my sa môžeme  tešiť na ďalší ročník.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri