V záujme zvýšenia bezpečnosti detíLorem ipsum dolor sit amet 23. 7. 2010 13:53
Príkladom úspešne zrealizovaných požiadaviek od občanov mesta je osadenie nových dopravných značiek „Pozor deti“ na sídlisku Sever – Koapnice, teda vo štvrtom volebnom obvode mesta. Hovorí Michal Dobiaš, predseda výboru volebného obvodu č. IV.: „Na základe podnetu od občanov našej mestskej časti som hľadal riešenie na osadenie dopravných značiek, ktoré prispejú k vyššej bezpečnosti detí pri ich ceste do materskej a základnej školy.
Po spoločných opakovaných rokovaniach s kompetentnými sa podarilo zabezpečiť osadenie značiek na uliciach energetikov a Gorkého. Na obidvoch týchto uliciach je z každej strany osadená viditeľná dopravná značka s označením „Pozor deti“. Náklady na toto dopravné značenie predstavovali takmer 1 600 eur a v plnej miere boli hradené zo strany dvoch sponzorov, mesto na ich realizáciu zo svojho rozpočtu nevynaložilo ani cent.“

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri