V Zariadení pre seniorov sa potvrdil koronavírusLorem ipsum dolor sit amet 29. 1. 2021 14:43

V poslednom období sa v zariadeniach pre seniorov po celom Slovensku masovo šíri ochorenie COVID-19. Naše Zariadenie pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza dlho vírusu odolávalo. Všetci pozitívni klienti a ošetrujúci personál majú zatiaľ ľahší priebeh.

Pravidelné dvojtýždňové intervaly v testovaní od začiatku roka nepotvrdili ani jeden pozitívný prípad. Žiaľ, už aj v našom ZpS sa vyskytli pozitívne prípady tak klientov ako aj pracovníkov. Situácia sa zmenila posledný týždeň, kedy začali narastať počty infikovaných. Vyskytol sa prípad, kedy bola potvrdená pozitivita klienta po návšteve nemocnice. Okamžite po potvrdení pozitívnych prípadov bol kontaktovaný krízový štáb ministerstva zdravotníctva a zavedená karanténa klientov aj ošetrovateľov priamo v zariadení na Ulici M. Rázusa.

Dnešné testovanie 226 osôb v zariadení na Ulici Okáľa nepotvrdilo žiadnych infikovaných. Jedna klientka je v súčasnosti po návšteve nemocnice v karanténe a čaká na výsledky PCR testu. Nikto z infikovaných nie je hospitalizovaný, ochorenie má u všetkých mierny priebeh. V oboch zariadeniach sú zamestnanci i klienti pravidelne testovaní. Rovnako sú dodržiavané najvyššie hygienické a bezpečnostné opatrenia.

Mesto Prievidza spoločne s Regionálnym úradom zdravotníctva poskytuje maximálnu súčinnosť so zavedením opatrení na stabilizáciu situácie. V neposlednom rade chceme vyjadriť všetkým rodinným príslušníkom klientov a ošetrujúceho personálu, ktorí museli ostať v karanténe spoluúčasť v súčasnej neľahkej situácií.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri