V tohtoročnej kosbe nová technika11. 5. 2022 10:44

Koncom apríla 2022 začala spoločnosť Technické služby mesta Prievidza, zodpovedná za verejnú zeleň v meste Prievidza, s prvou tohtoročnou kosbou trávnatých plôch. Na účel efektívnejšej realizácie týchto prác bola na túto sezónu doplnená nová technika.

Kosenie verejnej zelene v tomto roku bude efektívnejšie vďaka novej technike. Technické služby rozšírili strojný vozový park o tri kusy traktorových kosačiek v hodnote 34 999,99 € bez DPH. „Okrem strojovej techniky boli dokúpené aj dva zberné koše, ktoré budú k dispozícií v prípade enormného nárastu trávy,“ uviedla Silvia Masariková, vedúca úseku verejnej zelene.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri