V školskej knižnici Základnej školy na Malonecpalskej ulici sa oslavovaloLorem ipsum dolor sit amet 4. 11. 2016 10:33

Je už niekoľkoročnou tradíciou, že pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc organizujeme pre žiakov našej školy podujatie plné zábavy, radosti a humoru.

V tomto školskom roku to bolo podujatie pod názvom Popletená rozprávka. Prečo popletená? Lebo žiaci 8. a 9. ročníka si pripravili divadelné paródie na známe detské rozprávky.

Konečne nadišiel deň D - 24. október 2016, deň, na ktorý sme sa všetci veľmi tešili. Nielen učitelia, ale i žiaci. Tí, ktorí ho pripravovali i tí, ktorým bol určený, aby sa zabavili. Žiaci 2. stupňa sa naň pripravovali od začiatku školského roka. Zhotovovali si nielen masky a kostýmy svojich obľúbených rozprávkových hrdinov, ale zároveň tvorili scenáre paródií a pripravovali dramatizáciu známych detských rozprávok. Bola to práca príjemná, veselá a plná tvorivých nápadov, pretože nekopírovali pôvodné diela, ale pridávali do nich kus svojej fantázie, dôvtipu a hravosti. Výsledkom boli zmodernizované rozprávky s vtipnou pointou podfarbené rozprávkovou hudbou, ktorá dotvárala celkovú príjemnú atmosféru tohto predpoludnia.

O tom, že ich nápady padli na úrodnú pôdu sa presvedčili v dopoludňajšom účinkovaní venovanom všetkým žiakom našej ZŠ v priestoroch školskej knižnice. Ohlasy na podujatie boli veľmi pozitívne, deti pozorne počúvali a aktívne spolupracovali. Najväčšou odmenou pre účinkujúcich bolo intenzívne skandovanie divákov, volajúce po pokračovaní, no i sklamané tváričky pri ohlásení, že je už koniec.

Mgr. Dáša Krettová

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri