V škole na Malonecpalskej ulici sa venujú aj charitatívnej činnostiLorem ipsum dolor sit amet 8. 1. 2014 08:10

Žiaci a zamestnanci Základnej školy na Malonecpalskej ulici v Prievidzi v mesiacoch jún až november 2013 zbierali obaly z cukrovinkárskych výrobkov Dr. Gerard. Zapojili sa tak do celoslovenskej súťaže  „Podporujeme detské domovy na Slovensku“ vyhlásenej spoločnosťou PPRESS, s.r.o.


"V našej škole sa podarilo vyzbierať také množstvo obalov,  ktoré nám zabezpečilo umiestnenie na 3.priečke a tým finančnú odmenu 500 € nielen pre našich žiakov, ale takú istú čiastku aj pre deti z detského domova, ktorý sme mali právo vybrať. Po dohode so žiackou radou sme finančnú pomoc nasmerovali do Detského domova v Prievidzi a deťom tak spríjemnili vianočné sviatky. Táto aktivita nie je ojedinelou charitatívnou činnosťou žiakov a zamestnancov školy. Pravidelne prispievame do zbierok pri príležitosti Dňa narcisov, Týždňa modrého gombíka, vianočnej zbierky Červeného kríža, finančnej  pomoci Unicef Školy pre Afriku a vianočnej zbierky pre Domov sociálnych služieb prof. Karla Matulaya pre deti a dospelých. Celoročne podporujeme formou adopciie i ohrozené zvieratká v ZOO Bojnice. Pre všetkých v našej škole je prirodzené pomáhať, správať sa ľudsky a myslieť na druhých" uviedla riaditeľka školy.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri