V školách preinvestovali aj mimorozpočtové zdroje22. 11. 2017 14:18

V základných školách na Malonecpalskej ulici a Ulici Sama Chalupku boli realizované investície v sume viac ako 260 tisíc eur. Časť finančných prostriedkov bola použitá z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlenilo finančné prostriedky na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične. Prievidza bola úspešná s projektom „Dostavba a rekonštrukcia telocviční“ v dvoch základných školách – na Malonecpalsekej ulici a na Ulici Sama Chalupku.

Investície v ZŠ Malonecpalská
V základnej škole na Malonecpalskej ulici bola realizovaná dostavba šatní a sociálneho zariadenia telocvične ako aj rekonštrukcia cvičebného priestoru. Na realizáciu prác boli použité finančné prostriedky z ministerstva vo výške 94 tisíc eur, pričom samospráva Prievidze projekt spolufinancovala sumou 101 354 eur.

Opravy v ZŠ Sama Chalupku
Finančné prostriedky z ministerstva vo výške 40 tisíc eur boli použité na rekonštrukciu strechy a strešných zvodov telocvične školy na Ulici Sama Chalupku. Mesto zo svojho rozpočtu spolufinancovalo projekt sumou 25 166 eur.

RTV Prievidza


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri