V prístave DC Bôbar



Lorem ipsum dolor sit amet 25. 6. 2019 07:59

Dnešný deň je sviatočný (úryvok básne) :
Kvety zdobia stôl tejto veľkej rodiny,
rodiny DENNÉHO CENTRA…
V prístave „Bôbar“ stojí loď času:
Viesť takú loď chce celého človeka a dobrú posádku.
Zvládnuť to kormidlo aj v búrke.
V tom mori žitia nájsť to svetielko pre ubolenú dušu
a oči čo pohladia.
Keď dobro napĺňa človeka, to slúži k jeho cti…
Veziem sa s vami na tejto lodi, želám dobrý vietor do plachty
a v ňom mnoho, mnoho radosti….

Krásne slová básne sa niesli v podaní jej autorky, pani Koryťákovej v úvode sálou DK Prievidza 19.6.2019 na slávnostnej schôdzi, ktorú výbor pripravil pre svojich 230 členov a 18 pozvaných hostí. Zaznel náš hymnus po ktorom schôdzu otvorila podpredsedníčka DC p. B. Rybárová a oboznámila všetkých s programom. Slovami o histórii a súčastnosti Denného centra sa prítomným prihovoril náš predseda, p. Jaroslav Franc. Poďakoval všetkým, ktorí v DC dobrovoľne pracovali a pracujú, čím spríjemňujú a obohacujú život kolektívu „DC Bôbarov“. Poďakoval všetkým, ktorí sa o „nás“ starajú, pomáhajú nám a umožňujú nám stretávať sa.

Potom nasledovali srdečné slová hostí, obidvoch viceprimátorov mesta Prievidze JUDr. Ing. Ľ. Maxinu PhD. a Ing. Ľ. Jelačiča, poslankyne MZ p. H. Dadíkovej ,za predsedov DC  p. M.Tomkovej a p. Š.Škrípa aj za OO JDS PD  . Nasledoval akt oceňovania Ďakovnými a Pamätnými listami, ktorú viedol p .A. Špeťko. Poďakovanie patrilo aktívnym členom z predošlého obdobia, najstaršej členke DC ale aj mestu Prievidza s inštitúciami ktoré má, ktoré nás vždy podporujú pri našich aktivitách, pomáhajú nám  spríjemňovať priestory v ktorých trávime spoločné aj slávnostné chvíle.

Po oficiálnej časti nasledoval kultúrny program, najskôr 2 piesňami skupiny Rozlet a potom vtipným a zaujímavým programom FS Sielnica z Lazian.
20 rokov sa symbolicky spájalo...oslavovali sme my 20 rokov v DC Bôbar, oslavovať ich bude tento rok aj FS Sielnica a všetko preplietol zvolený program „ Na Bôbarskej svadbe“,  keď mladí v 20-tke vstupujú do života. Na hereckom obsadení nezáleží, hlavne že symbolický odkaz funguje.

Do ďalších rokov nech nám svieti slniečko zdravia, šťastia, vzájomného porozumenia, priateľstva  a úsmevu na tvári.

Tešme sa zo života, nie sme tu večne.

Autor textu:  Ing.Eva Špeťková Bucáková
Autor fotografií: Jozef Šimko


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri