V Prievidzi schválili viaceré strategické rozhodnutia1. 7. 2016 12:51

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi schválili viaceré zásadné rozhodnutia, ktoré významne určujú koncepciu jeho rozvoja a môžu priniesť nové pracovné miesta.

Priemyselný park v Prievidzi chcú rozšíriť
Mesto Prievidza ako jediný spoločník založilo dňa 26.04.2006 obchodnú spoločnosť Prievidza Invest s.r.o., ktorá zabezpečila vybudovanie a rozvoj priemyselného parku Priemyselná zóna Prievidza západ I. Dôvodom bolo vytvorenie podmienok na príchod investorov a cieľom vytvoriť nové pracovné miesta. Následne bol vybudovaný priemyselný park o rozlohe cca. 40 ha vrátane infraštruktúry z rozpočtových prostriedkov SR.
 
V septembri 2015 došlo k odpredaju pozemkov v priemyselnom parku o výmere cca. 30 ha nemeckej spoločnosti Brose, čo malo za následok, že mestu Prievidza a spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o., zostali vo vlastníctve už len menšie pozemky prevažne v okrajových častiach areálu, ktoré sú nepoužiteľné pre stredné a veľké investície. „Na základe očakávania príchodu ďalších subdodávateľov po príchode nemeckého investora, je potrebné zabezpečiť prípravu ďalšieho rozvoja v oblasti zamestnávania,“ opísal ďalší zámer zástupca primátorky Ľuboš Maxina. Navrhovaný rozvoj priemyselného parku v časti Priemyselná zóna Prievidza Západ II smeruje k tomu, že sa v blízkosti priemyselného parku Priemyselná zóna Prievidza západ I. nachádzajú pozemky o výmere cca. 17,5 ha. Tieto pozemky sú v súčasnosti bez akejkoľvek infraštruktúry. Z tejto výmery je pre ďalšie podnikanie reálne využiteľná rozloha cca. 14,6 ha pozemkov. „Z uvedených dôvodov chceme zabezpečiť prípravu tejto priemyselnej zóny a vybudovania potrebnej infraštruktúry pre Priemyselnú zónu Prievidza západ II. V konečnom dôsledku to môže priniesť nové pracovné miesta do celého regiónu horná Nitra,“ pokračoval Ľ. Maxina
 

RTV Prievidza:


Zlúčenie dvoch mestských spoločností
Účel a dôvody založenia spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o. pre Priemyselnú zónu Prievidza Západ I. sa príchodom spoločnosti Brose zmenili. Pre zabezpečenie ďalšieho rozvoja Priemyselná zóna Prievidza západ II bol poslancami schválený návrh zlúčenia obchodných spoločností Prievidza Invest, s.r.o. a SMMP, s r. o.. Zámerom zlúčenia dvoch mestských spoločností je dosiahnutie zníženia administratívnej ako aj finančnej náročnosti vedenia dvoch obchodných spoločností, nákladov na daňové licencie a iné s tým súvisiace povinnosti.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri