V Prievidzi sa natierajú zábradlia prosíme o zvýšenú pozornosťLorem ipsum dolor sit amet 12. 5. 2015 13:16

Prostredníctvom aktivačných pracovníkov (ďalej len VPP pracovníci) zabezpečuje samospráva mesta ľahšie práce. V týchto dňoch sa realizuje náter zábradlí na verejných priestranstvách. Prosíme  chodcov a vodičov áut o zvýšenú pozornosť.

Na území mesta realizujú VPP pracovníci náter zábradlí. Natierané budú zábradlia na mostoch, cestných komunikáciách a chodníkov, kruhových objazdoch, v blízkosti škôl a zastávkach MHD ako aj iných verejných priestranstvách. Práce začínajú dňom 13.mája na sídlisku Píly.

Zoznam lokalít kde dochádza k natieraniu zábradlí:

VVO 1 :
Šumperská ulica
Nábrežie A. Kmeťa (v celej dĺžke)
Košovská cesta - most pri Carpathii
Snežienková ul.
Hornonitrianska cesta (vrátane mostíkov)
Malonecpalská ulica - pri škole
Veľkonecpalská ul. priechod na ulicu Malonecpalskú v mieste zastávok
Popri chodníku ZŠ Malonecpalská od cesty I/64

VVO 2 :

M.R. Štefánika pri výjazde na Sama Chalupku
Nábrežie J. Kalinčiaka (úsek popri chodníku na jednosmerke popod mosty)
Janka Kráľa pri výjazde na Gorazdovo nábrežie
Trhová ulic – trhovisko

VVO 3 :
Ľ. Ondrejova
Rad L.N. Tolstého pri I. Krasku
Ul. P.J. Šafárika (pri ceste)
Ul. P.J. Šafárika (pri škole)
Nábrežná ulica (pri Uniklinike)
Bojnická cesta (pri Kauflande)

VVO 4 :
Mariánska ulica pred školou
Jesenského poza bytový dom
Ul. K. Nováckeho pri zástavke MHD – cintorín
Ul. K. Nováckeho schodisko k domu smútku
Bôrová ulica
Dubová ulica

VVO 5 :
Podhorská ulica (v blízkosti potravín)
Uhlištná (most cez potok na požiarnou zbrojnicou)
Križovatka ulíc Podhorská a Strmá pri priepuste popod komunikáciu

VVO 6 :
Ul. F. Hečku na opornom múre
Križovatka Ulíc na lánoch a F. Hečku
Pod poliankou
Ul. F. Hečku pod dolnou zástavkou pri potoku

VVO 7 :
Križovatka ulíc 1.mája, Súhradská, Na stanište

Práce sa realizujú z peňazí, ktoré budú mestu poskytnuté z finančných prostriedkov pre aktivačnú činnosť v rámci zákona o službách zamestnanosti. Týmto prosíme verejnosť, najmä chodcov a vodičov áut, aby boli opatrní a ohľaduplní.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri