V Prievidzi pribudol ďalší prebaľovací pult20. 8. 2015 14:55

V poradí druhý verejný prebaľovací pult pribudol v týchto dňoch v priestoroch mestskej plavárne. Mesto Prievidza týmto krokom vychádza v ústrety mamičkám s deťmi, ktoré ho môžu využívať bezplatne.

Toto prebaľovacie miesto vzniklo v priestoroch mestskej plavárne a verejnosti je k dispozícii počas prevádzkovej doby plavárne, v čase pondelok až piatok od 7.30 do 19.30 a počas víkendov v čase od 8.30 do 19.30. Priestory pre prebaľovací pult zabezpečila spoločnosť Technické služby mesta Prievidza. Miestnosť na prebaľovanie je vybavená okrem prebaľovacieho pultu aj ďalšie potrebné hygienické pomôcky, ktoré rodič pri prebaľovaní dieťaťa potrebuje. V prípade potreby môžu mamičky využívať prebaľovací pult bezplatne.

„Potreba vytvoriť miesto na prebaľovanie vznikla najmä po tom, ako sme vybudovali detské ihrisko pri cyklochodníku v Mestskom parku. Okrem toho je park po revitalizácii často navštevovaný mladými rodinami, ktoré sme chodia kočíkovať deti. Myslím, že zriadenie ďalšieho prebaľovacieho pultu v Prievidzi práve v blízkosti frekventovaného Mestského parku je správny krok,“ hovorí Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza. „Výhodou tohto miesta je aj to, že je tu bezbariérový vstup a v pokladni plavárne je vždy milá obsluha, ktorá je nápomocná pri poskytnutí akýchkoľvek informácií či pomoci,“ dodáva Macháčková.

Mesto Prievidza otvorilo prvý prebaľovací pult v októbri 2014 vo verejných toaletách na Námestí slobody. Zo strany verejnosti je hojne využívaný, preto sa samospráva Prievidze rozhodla zriadiť v blízkosti frekventovaného parku ďalší pult. Okrem prebaľovacích pultov zriadených mestom sú na území Prievidze pulty aj v obchodných centrách.

„Do budúcna by sme radi otvorili prebaľovacie pulty aj v blízkosti ďalších ihrísk ako napríklad na sídlisku Zapotôčky či Kopanice. V týchto prípadoch však hľadáme vyhovujúce priestory, ktoré by boli maximálne čisté, bezbariérové, prístupné verejnosti v čo najdlhšej možnej prevádzkovej dobe a pre túto potrebu vyhovujúce. Ľudia nám môžu dať návrhy kde by podľa nich mohli byť zriadené ďalšie prebaľovacie pulty,“ pozýva obyvateľov k spolupráci primátorka mesta.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri