V Prievidzi pribudne pamätná tabuľa16. 9. 2013 08:36

Prievidza si v rámci roka výročí uctí ďalší historický moment svojich dejín. V septembri plánuje odhalenie pamätnej tabule „Kráľovského domu v Prievidzi“.

Odhaľovanie pamätnej tabule sa uskutoční v stredu 18. septembra 2013 o 16.00 h na Pribinovom námestí. Pamätná tabuľa bude umiestnená na budove reštaurácie u Floriána.

„In oppido Prewgÿe. Tria vasa vinorum Continen(tia) ako(nes) 32. Ingredien(tia) in domu Regiam sunt larda integra tria... V mestečku Prievidza. Tri vínne nádoby obsahujúce 32 okovov. Pri vstupe do kráľovského domu sú tri celé slaniny... Takto sa začína listina potvrdzujúca existenciu Kráľovského domu v Prievidzi, ktorý podľa knihy Mikuláša Mišíka, stál pravdepodobne na Milkinovej ulici č. 419, dnes Pribinovom námestí č. 8., pripomína Lýdia Ondrejková z Mestského úradu v Prievidzi.  Ako ďalej uvádza „v súčasnosti sa historický dokument potvrdzujúci existenciu Kráľovského domu nachádza v Štátnom archíve v Bytči, fond Rod Ilešházi z Dubnice (1220) 1270-1915, ID - prefekt, k. 1, inv. č. 1, urbár 1549-1551, str. 47-48. Celý dokument preložil v prvej polovici tohto roka do pripravovanej publikácie PRIEVIDZA monografia mesta,  historik Mgr. Branislav Geschwandtner.“

Historické pramene dokladujú, že pôvodný kráľovský dom plnil v minulosti úlohu centra výberu daní, poplatkov, mýta, zhromažďovania i váženia zlata a striebra, ktoré bolo vyťažené v lokalitách hornej Nitry, napríklad vo Chvojnici, Malinovej, Čavoji ...  Existenciu prievidzského kráľovského domu potvrdzuje viacero historických dokumentov ako aj Lexikon stredovekých miest.

Na podujatie pozývame širokú verejnosť.Info servis