V Prievidzi pribudne pamätná tabuľa16. 9. 2013 08:36

Prievidza si v rámci roka výročí uctí ďalší historický moment svojich dejín. V septembri plánuje odhalenie pamätnej tabule „Kráľovského domu v Prievidzi“.

Odhaľovanie pamätnej tabule sa uskutoční v stredu 18. septembra 2013 o 16.00 h na Pribinovom námestí. Pamätná tabuľa bude umiestnená na budove reštaurácie u Floriána.

„In oppido Prewgÿe. Tria vasa vinorum Continen(tia) ako(nes) 32. Ingredien(tia) in domu Regiam sunt larda integra tria... V mestečku Prievidza. Tri vínne nádoby obsahujúce 32 okovov. Pri vstupe do kráľovského domu sú tri celé slaniny... Takto sa začína listina potvrdzujúca existenciu Kráľovského domu v Prievidzi, ktorý podľa knihy Mikuláša Mišíka, stál pravdepodobne na Milkinovej ulici č. 419, dnes Pribinovom námestí č. 8., pripomína Lýdia Ondrejková z Mestského úradu v Prievidzi.  Ako ďalej uvádza „v súčasnosti sa historický dokument potvrdzujúci existenciu Kráľovského domu nachádza v Štátnom archíve v Bytči, fond Rod Ilešházi z Dubnice (1220) 1270-1915, ID - prefekt, k. 1, inv. č. 1, urbár 1549-1551, str. 47-48. Celý dokument preložil v prvej polovici tohto roka do pripravovanej publikácie PRIEVIDZA monografia mesta,  historik Mgr. Branislav Geschwandtner.“

Historické pramene dokladujú, že pôvodný kráľovský dom plnil v minulosti úlohu centra výberu daní, poplatkov, mýta, zhromažďovania i váženia zlata a striebra, ktoré bolo vyťažené v lokalitách hornej Nitry, napríklad vo Chvojnici, Malinovej, Čavoji ...  Existenciu prievidzského kráľovského domu potvrdzuje viacero historických dokumentov ako aj Lexikon stredovekých miest.

Na podujatie pozývame širokú verejnosť.Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri