V Prievidzi je starostlivosť o zomierajúcich pacientov v domácom prostredí dostupná, prečo nie všade na Slovensku?Lorem ipsum dolor sit amet 4. 2. 2020 07:56

Zlepšiť kvalitu života pacienta až do smrti. Neurýchľovať ani neodďaľovať smrť. Poskytnúť pacientovi úľavu od bolesti. To sú len niektoré úlohy paliatívnej starostlivosti o pacientov v terminálnom štádiu ochorenia. Na Slovensku sú to väčšinou onkologickí pacienti.

V okrese Prievidza prevádzkuje nezisková organizácia Sv. Lujza, n.o. mobilný hospic, ktorý zabezpečuje zdravotnú starostlivosť o paliatívneho pacienta u neho doma, aby mohol posledné chvíle stráviť s rodinou a rodina s ním. Spoločne. Doma.

PREČO V PRIEVIDZI MOBILNÝ HOSPIC FUNGUJE

Paliatívna starostlivosť je na Slovensku dlhodobo zanedbávaná, chýba legislatíva, zdravotné poisťovne preplácajú len 30-40% nákladov. Pre nedostatok financií, nedostatok sestier a lekárov so zameraním na paliatívnu starostlivosť dnes pacienti k takejto forme zdravotnej starostlivosti nemajú prístup. Paliatívna starostlivosť dnes funguje len vďaka organizáciám, ktoré pomáhajú napriek zložitej situácii v slovenskom zdravotníctve. Žiadna organizácia by to však nezvládla bez pomoci sponzorov, partnerov a darov jednotlivcov.

Slovenské elektrárne, a.s sú jedným z mála podnikateľských subjektov, ktorý ako sponzor pomáha zabezpečiť prevádzku mobilného hospicu v Prievidzi. Aj vďaka podpore Slovenských elektrární, ostatných partnerov a sponzorov pomohla nezisková organizácia Sv. Lujza v roku 2019 viac ako 100 pacientom, z ktorých väčšina zomrela doma. Slovenské elektrárne pomohli sumou 6000 eur.

PALIATÍVNA STAROSTLIVOSŤ NA SLOVENSKU

Paliatívna starostlivosť nie je dostupná na väčšine Slovenska (chýbajú kapacity na oddeleniach v nemocniciach, hospicoch, mobilné hospice fungujú iba v niekoľkých okresoch). Aktuálne len 3 mobilné hospice majú lekára s atestáciou z paliatívnej starostlivosti, chýbajú lekári s atestáciou a vzdelaním pre túto oblasť. Financovanie hospicov, či už kamenných alebo mobilných je výrazne nedostatočné a všetky fungujúce zariadenia na Slovensku sú buď financované z darov od sponzorov alebo sú pacienti nútení platiť si túto starostlivosť z vlastného podľa cenníkov jednotlivých zariadení.

Preto bude dôležité v čo najkratšej dobe definovať a legislatívne vymedziť zabezpečenie spravodlivej, dostupnej a primerane kvalitnej paliatívnej, hospicovej a dlhodobej starostlivosti na Slovensku ako prioritu zdravotnej a sociálnej politiky štátu a dosiahnuť v tejto oblasti široký celospoločenský konsenzus vyjadrený prijatím spoločného verejného záväzku všetkých rozhodujúcich činiteľov občianskej spoločnosti.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri