V Prievidzi chránime prírodu ešte viac12. 5. 2020 10:10

Po každoročnej výsadbe lúčnych kvetov bude kosenie redukované aj na iných plochách verejnej zelene. Termín kosenia bude posunutý na neskoršie termíny predovšetkým na lúkach, kde kvitnú prírodne rastúce kvety.

V Prievidzi budú kvitnúce trávnaté plochy slúžiť včelám. „Tam kde verejná zeleň obsahuje viac lúčnych a jarných kvetov, chceme počkať s kosením verejných priestranstiev. Prečo? Lebo kvety živia včely. Včielky sú dôležité pre prírodu aj pre nás všetkých, a aby mohli žiť, potrebujú kvety. Takáto živá príroda je nielen oku lahodiaca, ale najmä užitočná. Prosíme vás o strpenie a akceptovanie, že živá lúka plná kvetov nemusí byť ihneď pokosená,“ vysvetlila primátorka mesta K. Macháčková


Lúčne kvety ako tradícia
Výsadba lúčnych kvetov patrí medzi obľúbené trendy v komunálnom urbanizme v celej Európe. Výsadba má za úlohu vniesť do mestských sídlisk a parkov krásu kvetov a voľnej prírody. V neposlednom rade kvety pomáhajú včelám. Na verejných priestranstvách v Prievidzi sú lúčne kvety vysievané každoročne od roku 2017.

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov JUDr. Kolomana Nováckeho dokonca za kvetinové záhony udelila v roku 2018 mestu Prievidza vyznamenanie Zlatá včela za zásluhy o rozvoj včelárstva. „Mimoriadne nás zaujala a potešila realizácia projektu zameraného na výsev lúčnych kvetov na území mesta. Najväčším nepriateľom včiel v súčasnom období totiž už dávno nie sú choroby, škodcovia, či pesticídy, ale hlavne hlad v období vrcholného leta. Príčinou hladovania našich včelstiev je absencia akejkoľvek kvitnúcej zelene v období júl - august. Návrat kvetov do Prievidze je nádejou na lepší zajtrajšok aj pre včelárov na území mesta,“ povedal vtedy Peter Balák, z prievidzskej organizácie Slovenského zväzu včelárov.

Kvetné lúky sa vyznačujú svojimi nízkymi nákladmi na údržbu, bez potrebnej pravidelnej starostlivosti ako polievanie, hnojenie a kosenie. Zmesi lúčnych semien bývajú prispôsobené podmienkam, v ktorých môžu rásť, napríklad tieň, polotieň, výslnné stanovištia.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri