V MŠ na Ul. A. Mišúta v Prievidzi pribudla ďalšia preliezačka3. 9. 2015 13:21

MŠ na Ul. A. Mišúta v Prievidzi sa zapojila do projekt: Zóna pohybu – pre radosť a zdravie detí s Nestlé Slovensko s.r.o. Zámerom MŠ na Ul. A. Mišúta v Prievidzi je postupne dobudovávať na školskom dvore Zónu pohybu – pre radosť a zdravie detí, nakoľko pohybová aktivita je dôležitým činiteľom podmieňujúcim a podporujúcim rozvoj všetkých dimenzií osobnosti dieťaťa.

V júni 2013 sme začali v MŠ s rekonštrukciou školského dvora. Odstránili sme všetky staré, poškodené a po bezpečnostnej a hygienickej stránke nevhodné detské preliezačky. Následne sa nám podarilo v spolupráci so zriaďovateľom Mestom Prievidza zakúpiť nový detský záhradný nábytok a vymeniť sedacie časti na pieskoviskách. V súvislosti s rekonštrukciou školského dvora a počet detí v MŠ je potrebné však ešte zónu pohybu doplňovať o nové hracie prvky – preliezačky. Využili sme preto možnosť zapojiť sa do projektu v spolupráci s Nestlé Slovensko s.r.o. a tak už počas letného obdobia pribudla na školskom dvore nová preliezačka, ktorú dofinancovávalo aj Rodičovské združenie pri MŠ na Ul. A. Mišúta V Prievidzi.

Spoločne sa  malí i dospeláci tešíme, že opäť pribudla na školskom dvore preliezačka, na ktorej si môžu deti zdokonaľovať lezenie, preliezanie (prekonávať obavu a strach  z nezvyčajných pohybov a polôh), obraty a rôzne  akrobatické i gymnastické prvky, úchopové schopnosti ruky a odvahu.

Všetkým spolupodieľajúcim patrí veľké ĎAKUJEME!


- PaedDr. Silvia Bošnovičová  - riaditeľka školy -


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri