V Mestskom parku v Prievidzi pribudne náučný chodníkLorem ipsum dolor sit amet 2. 3. 2017 11:06

V Mestskom parku v Prievidzi pribudne náučný chodník okolo revitalizovaného jazierka, ktorý podporili finančne Slovenské elektrárne.

Prievidza vybuduje nový náučný chodník v Mestskom parku okolo revitalizovaného jazierka, ktoré bolo ešte pred pár rokmi úplne vyschnuté. Práce v parku začali už v júni 2013, keď sa zamestnanci z Elektrární Nováky pod patronátom Vladimíra Macháčka pustili počas akcie Naše mesto do dobrovoľníckych aktivít. Vyčistili brehy rieky Nitry, jazierka a omladzovali dreviny. „Uvedené činnosti úzko korešpondovali s projektovým zámerom mesta Prievidza, ktorým bolo zatraktívniť prostredie parku a výrazne zlepšiť možnosti aktívneho trávenia voľného času pre širokú verejnosť,“ vysvetlil Ivan Benca, projektový manažér z mestského úradu. Dobrovoľníkom sa prišla osobne poďakovať aj primátorka Prievidze Katarína Macháčková.

Na revitalizácii mestského parku, jeho okolia a jazierka pracovali zamestnanci mestského úradu, členovia Oblastnej organizácie rybárskeho zväzu Prievidza a množstvo dobrovoľníkov z rôznych klubov a spolkov. Dobrovoľníci vyčistili, vybagrovali a prehĺbili koryto jazierka, aby v ňom prežili ryby aj počas tuhých mrazov alebo horúčav. Podarilo sa im obnoviť vyschnuté jazierko, v ktorom opäť plávajú ryby.

„Obnova parku bola jednou z priorít vedenia mesta. Ak si spomenieme na jeho vizuál spred niekoľkých rokov, určite si pamätáte, že nebol prívetivý. Okrem toho bolo na ňom vidieť viacero stôp po záplavách z roku 2010. Chceli sme verejnú zeleň omladiť, skrášliť a v parku vytvoriť niečo, kvôli čomu sem ľudia opäť zavítajú,“ vysvetlil hovorca Prievidze Michal Ďureje.

„V okolí sme opravili lavičky, vybudovali piknikovú zónu, ktorej súčasťou sú ohniská a posedenia z prírodného materiálu. V neposlednom rade sme sa zamerali na ozdravovanie zelene a vysádzanie mladých stromov,“ dopĺňa primátorka Prievidze Katarína Macháčková.

Na priestranstve pribudli nové odpadkové koše a lavičky. V rámci parku vybudovali pri mestskej plavárni aj plochu pre inline korčuliarov a cyklistov. Ďalšou možnosťou športového vyžitia je workoutové ihrisko. Obsahuje viacero prvkov, na ktorých si môžu športovci precvičiť celé telo. Určené sú na zahriatie, posilňovanie svalstva horných i dolných končatín, chrbta, brušných svalov, či svalov chodidiel a trupu.

Vďaka podpore Slovenských elektrární vznikne v revitalizovanom jazierku rybársky revír určený výlučne pre deti. V rámci projektu sa počíta aj s výsadbou vlhkomilných rastlín a nových druhov drevín. Mesto zabezpečí inštaláciu informačných tabúľ s názvami, popisom a všeobecnou charakteristikou jednotlivých druhov rastlín a živočíchov vyskytujúcich sa v tomto biotope.

„V jazierku bude zabezpečená biologická rovnováha a v parku doplníme ďalší mobiliár. Náučný chodník bude mať edukačný charakter, vytvorí nové možnosti pri vyučovaní prírodovedy a biológie, teda zážitkovom učení," priblížila plány Macháčková.

Okrem vytvorenia náučného chodníka v parku otvorí mesto pre deti i rybársky krúžok v spolupráci s Mestskou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu Prievidza. „Bude tu prebiehať praktická výučba a zdokonaľovanie sa mladých rybárov pri technikách lovu za účasti členov rybárskeho zväzu vedúcich krúžok. Plánované je každoročné usporiadanie pretekov v chytaní rýb pre deti o pohár primátorky mesta. Uvedené aktivity budú viesť deti k zmysluplnému tráveniu voľného času a zlepšeniu ich vzťahu k prírode a životnému prostrediu," dodal hovorca mesta.

Mestský park by mohlo v budúcnosti oživiť napojenie existujúceho cyklochodníka na Bojnice, na ktorého financovanie chcú mestá využiť mimorozpočtové zdroje.

Text: Slovenské elektrárne


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri