V meste pribudli nové reklamné plochy13. 10. 2015 12:25

Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza (ďalej len KASS) nahradzuje staré reklamné plochy určené pre výlep plagátov za nové. Tie pôvodné už boli po svojej životnosti a na viacerých miestach boli zdevastované.

V týchto dňoch je vymenených celkovo 12 reklamných plôch z celkového počtu 29. „V budúcnosti sa plánujú nahradiť aj ostatné plochy za nové,“ uviedla riaditeľka KASS Dana Horná. Ako ďalej pokračovala, „tento krok bol predovšetkým potrebný preto, lebo ak si niekto platí za výlep plagátov a teda propagáciu svojho podujatia na našich plochách, potom sme povinní poskytnúť prvotriedny servis. Teda reklamné plochy musia byť predovšetkým v dobrom technickom stave. Asi ťažko si ktokoľvek dá vylepiť plagáty na zdevastovanú reklamnú plochu.“

Nové plochy sa nachádzajú:
•    pred Domom kultúry,
•    pri Kine Baník,
•    železničnom prejazde,
•    na jednosmerkách na ulici Ľ. Ondrejova,
•    pred Miki barom na Žabníku,
•    v blízkosti autobusovej zastávky na Veľkonecpalskej
•    autobusová zastávka na Nováckeho,
•    oproti Hotelu Magura,
•    oproti kostolu Piaristov na ulici A. Hlinku,
•    pri vysokej škole,
•    na Dlhej ulici oproti Rozvoju,
•    Nábrežná ulica pri Kinekuse.
 
Pravidlá pre výlep plagátov
Ak má niekto záujem o výlep plagátov na plochách mesta. Je potrebné komunikovať s KASS a zaplatiť podľa stanoveného cenníka. Príjem plagátov sa realizuje najneskôr do pondelka 15.30 h. Výlep plagátov sa koná každý týždeň v utorok (V prípade, že na tento deň pripadne sviatok, posúva sa termín výlepu na nasledujúci pracovný deň). Za mimoriadny výlep plagátov mimo termín výlepu sa účtuje príplatok vo výške 30,00 €. Plagáty je možné doručiť osobne, poštou (kuriérom), alebo si ich môžete dať vytlačiť prostredníctvom nášho multifunkčného kopírovacieho stroja Konica Minolta bizhub C220. Viac informácií o výlepných plochách mesta Prievidza nájdete na stránke TU, kde nájdete aj cenník spolu s konkrétnymi výlepnými plochami alebo nás neváhajte kontaktovať na tel.: 0904 752 755, 046/541 20 29, alebo na e-mail: propagacia@prievidza.sk


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri