V Materskej škole na Nábreží svätého Cyrila oslavovaliLorem ipsum dolor sit amet 28. 6. 2016 11:08

MŠ na Nábreží sv. Cyrila v Prievidzi každoročne oslavuje Deň rodiny s rodičmi a priateľmi MŠ. Tento rok sa  stretli popoludní 22.6.2016. Očakávaná akcia sa spojila s významnou udalosťou, a to 40. výročím prvého otvorenia brán materskej školy.

Pri tejto príležitosti sa deti jednotlivých tried  prezentovali krátkym  programom  s piesňami, s  tanečnými choreografiami a po oficiálnej časti sa začalo  súťažiť, spievať a tancovať.

Nechýbalo občerstvenie v podobe guláša, koláčov, zákuskov, ktoré zabezpečili rodičia a pripravili pani kuchárky z materskej školy. Rodičia sa navzájom spoznávali, vzájomne diskutovali a  na pozvanie pani riaditeľky sa prišli pozrieť aj rodičia s deťmi, ktorí začnú MŠ navštevovať až od budúceho školského roka.
Celé stretnutie prebiehalo v dobrej nálade, čo umocňoval mixážny pult s detskými piesňami, príjemné počasie a  možnosť opekania prinesených dobrôt. Bolo to jedinečné popoludnie, kde sa ukázala úžasná spolupráca rodičov a školy v atmosfére zábavy, smiechu a radosti.

Poďakovanie patrí sponzorom: NESTLÉ s.r.o, Mäsiarstvo u Borku, REMA – Veľkoobchod ovocie-zelenina, PURO-KÁVA, Pekáreň Pažiť, Mesto Prievidza, rodičia detí, p. Hromada, p. Hanzel. Rodičia, deti a zamestnanci MŠ  boli spokojní a už teraz sa tešia na ďalšie spoločné stretnutie.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri