V Hradci sa oslavovalo aj rokovaloLorem ipsum dolor sit amet 9. 5. 2011 11:14

Denné centrum Hradec zvolalo na nedeľu 8. mája 2011 hodnotiacu schôdzu. Jej  súčasťou boli aj oslavy Dňa matiek. Predsedníčka denného centra Margita Tomková vo svojej správe hovorila o činnosti centra. V milom programe  vystúpili deti i dospelí. S básňou sa prihovoril poslanec Martin Drozd, spevom a recitáciou prispeli deti zo ZŠ na Rastislavovej ul.

 Spevácka skupina zaspievala niekoľko pekných piesní a všetky zúčastnené ženy dostali milý – ručne vyrobený darček.

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri