V decembri zasadne zastupiteľstvo o dva týždne skôr15. 11. 2013 10:28

Upozorňujeme obyvateľov mesta, že zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi nebude vo zvyčajnom termíne, ale o dva týždne skôr z dôvodu vianočných a novoročných sviatkov a zákonných termínov pre schvaľovanie doplnku k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Primátorka mesta Katarína Macháčková zvolá decembrové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na utorok 10. decembra 2013 so začiatkom o 8:00. MsZ sa bude konať v Dome kultúry v Prievidzi.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri