V Čerešňovom sade pribudnú oplotené výbehy pre psov11. 8. 2021 15:38

Mestská spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza už začala práce na realizácii oploteného výbehu pre psov na sídlisku Kopanice.

Predmetom zákazky je vybudovanie oplotenia dvoch voľných výbehov pre psov v Čerešňovom sade nachádzajúcom sa na území mesta Prievidza, v mestskej časti Kopanice, Ul. Nad Terasami. Realizáciou oplotenia sa uzavrie časť svahovitého územia, čím sa zabráni prístupu zvery na pozemok a umožní sa majiteľom psov bezpečné venčenie svojich miláčikov.

Nové oplotenie bude riešené nosnými stĺpmi ktoré sa osadia do základových betónových pätiek. V spodnej časti oplotenia budú osadené podhrabové a nadhrabové dosky. V rámci oplotenia budú  taktiež brány. Vzhľadom na svahovitosť terénu bude otváranie brán do svahu riešené špeciálnym kovaním. Pletivo oplotenia bude riešené panelovým pletivom.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri