V Čerešňovom sade pribudnú oplotené výbehy pre psov11. 8. 2021 15:38

Mestská spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza už začala práce na realizácii oploteného výbehu pre psov na sídlisku Kopanice.

Predmetom zákazky je vybudovanie oplotenia dvoch voľných výbehov pre psov v Čerešňovom sade nachádzajúcom sa na území mesta Prievidza, v mestskej časti Kopanice, Ul. Nad Terasami. Realizáciou oplotenia sa uzavrie časť svahovitého územia, čím sa zabráni prístupu zvery na pozemok a umožní sa majiteľom psov bezpečné venčenie svojich miláčikov.

Nové oplotenie bude riešené nosnými stĺpmi ktoré sa osadia do základových betónových pätiek. V spodnej časti oplotenia budú osadené podhrabové a nadhrabové dosky. V rámci oplotenia budú  taktiež brány. Vzhľadom na svahovitosť terénu bude otváranie brán do svahu riešené špeciálnym kovaním. Pletivo oplotenia bude riešené panelovým pletivom.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri